دیگر مطالباز سرگیری اقامه نماز جمعه در دانشگاه تهران

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۵:۰۵:۰۷
۱۳۴

#مراسم #نماز جمعه

«بسمه تعالی»
🔰 پس از اینکه نماز جمعه، بدلیل گسترش بیماری کرونا تعطیل شد،
به لطف الهی هر هفته، نمازهای جماعت ظهر و عصر روز جمعه، در مسجد فائق با حضور پرشور شما مردان و زنان مومن برپا گردید. و اقامه این فریضه بیش از یک سال استمرار یافت.

👈🏻 اکنون که با فروکش کردن موج بیماری، مجددا نماز جمعه تهران، از روز ۳۰ مهر ۱۴۰۰ اقامه می‌گردد، به جهت احترام نماز پرشکوه جمعه و برای شرکت گسترده تر مومنان در این مراسم عبادی سیاسی،

❌ نماز جماعت ظهر و عصر جمعه، (طبق روال قبل از کرونا) برگزار نخواهد شد.

«شورای فرهنگی مسجد فائق»

mfaegh.ir/a/7