دیگر مطالباطلاعیه سخنرانی دکتر امیرحسین بانکی پور

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۰۶:۳۴:۰۷
۴۹

#اطلاعیه #سخنرانی #بانکی پور

#اطلاعیه
🎤 سخنرانی دکتر امیرحسین بانکی پور

با موضوع:
💍✨ ازدواج و چالش های آن

🕡 جمعه ١۴ آبان ۱۴۰۰
ساعت ١٨:٣٠
🕌 شبستان مسجد فائق

mfaegh.ir/a/11