دیگر مطالبروایت روز اول - نمایشگاه حاج قاسم سلیمانی

مسجد فائق
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۲:۴۴:۱۴
۱۸

#نمایشگاه #سالگرد شهادت حاج قاسم

کمی دیر رسیده بودم⌚️
وقتی آمدم دیدم چراغ های بالای تابلو ها روشن است💡
و راوی مشغول روایت🎤
جمعیت چشم دوخته بود به تابلو و به حرف های راوی گوش میداد.
روایت تابلو ها تمام شد
نوبت پخش کلیپ است....

گه گاه صدای نفس های عمیق می آمد... معلوم بود بغض راه نفس ها را بسته...
مستند که به نماز آقا رسید بغض ها اشک شد 😭
اشک دلتنگی💔...


نمایشگاه روایتی از زندگی سردار دلها...
۱۱ تا ۱۷ دی ماه
هر روز ساعت ۱۶(ویژه بانوان)
ساعت ۱۹(ویژه آقایان)

mfaegh.ir/a/25