دیگر مطالبروایت روز سوم - نمایشگاه زندگی سردار دلها

پایگاه کوثر
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۲:۵۰:۵۰
۳۱

#نمایشگاه #سالگرد شهادت حاج قاسم #مکتب حاج قاسم

امروز یه دختر بچه ۵ ساله وقت مصاحبه می‌گفت:
دلم برای سردار تنگ شده...💔
همه بغض کردیم...

امروز فهمیدم او نیز مثل حضرت آقا امیدوار به آینده بود
به نسلی که قرار است در مکتب خودش رشد کنند...

مکتب ح.ا.ج ق..ا..س..م..


نمایشگاه روایتی از زندگی سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی...

mfaegh.ir/a/27