دیگر مطالبروایت روز چهارم - نمایشگاه حاج قاسم سلیمانی

مسجد فائق
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱۲:۴۱:۲۶
۱۵

#نمایشگاه #سالگرد شهادت حاج قاسم

امسال انگار می شود حضور حاج قاسم را حس کرد گویی که انگار روحش هبوط کرده در زمین و نظاره گر محفل ماست.

ما که هر بار در هر اجرا خبر شهادت را دوباره می شنویم، دوباره آتش می گیریم، دوباره یادمان می آید آن روز سخت، دوباره ...
اشک می شویم
آقا می آید
آراممان می کند
می فرمایند که یوم‌الله یعنی آن روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده میکند؛
آن روزی که ده‌ها میلیون در ایران، و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خونِ فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدند و بزرگ‌ترین بدرقه‌ی جهان را شکل دادند، این یکی از ایّام‌الله است.
آنچه اتّفاق افتاد، کار هیچ عاملی جز دست قدرت خدا نمیتوانست باشد.

mfaegh.ir/a/24