دیگر مطالبصدقه و قربانی اول ماه ربیع الثانی

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۱۴:۴۸:۳۹
۴۸

#قربانی_اول_ماه

✅ صدقه و قربانی اول هر ماه قمری ☑️

شماره كارت: 6104337677675884 ☑️

شماره حساب: 8200222389 ☑️

شماره شبا: IR800120000000008200222389 📮

💐 قربانی اول ماه ربیع‌الثانی💐

💐 مهلت مشارکت:
💐 تا شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰

ارتباط با ما: @assari90

 

mfaegh.ir/a/10