دیگر مطالبکمک به تهیه آرد برای مردم بی بضاعت جنوب کرمان

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۱:۵۸:۱۶
۲۰

#اطلاعیه

کمک به تهیه آرد رایگان

برای مردم بی‌بضاعت جنوب کرمان

توسط خیریه مورد اعتماد "کرامت ایرانیان"

 

شماره کارت بنام

موسسه خیریه مردم‌یاران کرامت ایرانیان

6274121940054786

 

👈 کمک با هر مبلغ و توان مالی امکان پذیر است.

👈 امکان پرداخت صدقات، کفارات غیرعمد، نذورات و هدایا فراهم است.

mfaegh.ir/a/12