درخواست کمک نمازگزاران برای تهیه آرد

درخواست کمک نمازگزاران برای تهیه آرد#اطلاعیه

#مهم : ✅ درخواست کمک نمازگزاران برای تهیه آرد نیازمندان جنوب کرمان

mfaegh.ir/u/22