اجرای چند گروه سرود در مراسم عید غدیر مسجد فائق



mfaegh.ir/i/7