مسجد فائق

مسجد فائق

قربانی اول ماه ربیع الأول

قربانی اول ماه ربیع الأول


<h۲>✅ قربانی اول ماه ربیع‌الاول</h۲>


👈🏻 مهلت مشارکت: تا پنج‌شنبه ۱۵ مهر

☑️ شماره كارت:
۶۱۰۴۳۳۷۶۷۷۶۷۵۸۸۴

☑️ شماره حساب:
۸۲۰۰۲۲۲۳۸۹

☑️ شماره شبا:
IR۸۰۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲۰۰۲۲۲۳۸۹

📮 ارتباط با ما: @assari۹۰