مسجد فائق

مسجد فائق

مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم فاطمی
سخنرانی جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات