دیگر مطالبآیا بسیج یک سازمان نظامی است؟

پایگاه کوثر
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۰:۱۶:۰۳
۳۶

#تولیدی #بسیج #رهبر انقلاب

مقام معظم رهبری

(تولیدی گروه رسانه پایگاه کوثر)


mfaegh.ir/v/28