دیگر مطالباستوری پنج شنبه های شهدایی | 20 آبان

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۱۹:۱۴:۰۸
۲۱

#شهدای_مسجد #پنج_شنبه_شهدایی

عزیزان من بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسد، از ما خوف را، و حزن را برطرف خواهد کرد... "امام خامنه ای"

کانال شهدای گمنام مسجد فائق در بله


mfaegh.ir/v/11