دیگر مطالباولین سالگرد مرحوم احمدیان

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۷:۵۳:۳۲
۴

#نمازگزاران #امام جماعت #حسینی

اولین سالروز درگذشت مرحوم حسین احمدیان


mfaegh.ir/v/25