مسجد فائق

مسجد فائق

اولین سالگرد مرحوم احمدیان، نمازگزار مسجد فائق


صحبت های امام جماعت محترم مسجد، به مناسبت اولین سالگرد وفات مرحوم احمدیان