دیگر مطالبتقدیر از قاری قرآن ، توسط آیت الله مجتهد شبستری

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱۷:۳۴:۳۹
۱۱

#آیت الله مجتهد شبستری

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - بسیج مسجد فائق - تقدیر از قاری قرآن ، توسط آیت الله مجتهد شبستری

mfaegh.ir/v/20