دیگر مطالبدکلمه - ولادت امام زمان

پایگاه کوثر
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۸:۵۱:۱۵
۵

#نیمه شعبان #شعبان

دکلمه ای به مناسب ولادت حضرت صاحب الزمان، توسط نوجوان مسجدی

او میرسد که عدل علی را بپا کند /دردِ طبیبهای جهان را دوا کند!


mfaegh.ir/v/21