دیگر مطالبنماهنگ سلام ای خواهر خورشید، سلام ای حضرت بارون

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۸:۳۹:۱۸
۹

#حضرت معصومه #تولیدی #نماهنگ

این نماهنگ با همت واحد رسانه مسجد فائق در استودیو ضبط شده است...


mfaegh.ir/v/15