دیگر مطالبنمایشگاه تصاویر اربعین - مسجد فائق

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۱۱:۳۹:۳۰
۳۱

#اربعین

همزمان با دومین سال تعطیلی اربعین حسینی، بسیج مسجد فائق و مدرسه تربیتی امام صادق علیه السلام در اقدامی نمادین، مسجد را به یک نمایشگاه تصاویر اربعین تبدیل کردند...


mfaegh.ir/v/10