مسجد فائق

مسجد فائق

#پنج_شنبه_شهدایی


#پنج_شنبه_شهدایی🏴 پنجره دل را بگشا... 🚩 به سوی کربلا... 😭