دیگر مطالبپنج شنبه های شهدایی | شهید فخری زاده

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰۹:۱۶:۰۸
۴۲

#پنج شنبه شهدایی #شهدای هسته ای

11 آذر - کاری از واحد رسانه مسجد فائق و مدرسه تربیتی امام صادق علیه السلام


mfaegh.ir/v/26