دیگر مطالبپنج شنبه های شهدایی | ۲۷ آبان

مسجد فائق
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۱۹:۴۹:۴۰
۲۳

#پنج شنبه شهدایی #تولیدی #شهدای گمنام

تهیه شده توسط واحد رسانه مسجد فائق


mfaegh.ir/v/17