مسجد فائق

مسجد فائق

دفاع دکتر جلیلی از علما | مسجد فائق


سخنرانی دکتر سعید جلیلی در مورخ اول اسفند ماه سال ۱۳۹۴ برای انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع کلیپ: دفاع تمام قد دکتر سعید جلیلی از علمای اسلام مخصوصاً آیت الله مصباح یزدی (رحمه الله علیه)، آیت الله جنتی (حفظه الله) و آیت الله یزدی (رحمه الله علیه)