مسجد فائق

مسجد فائق

پولِ خودت رو به کدومشون میدی؟ | قدیری ابیانه


نشست بصیرتی انتخاباتی با سخنرانی استادِ دکتر محمد حسن قدیری ابیانه 🗓️ چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ 📍 بسیج مسجد فائق