مسجد فائق

مسجد فائق

کلیپ عهد سلیمانی | نونهالان مسجد فائق


بچه های واحد نونهالان مسجد فائق، تصمیم می گیرند تا برای اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، فعالیتی انجام دهند...